Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Безопасен интернет

На 8 февруари над 140 държави от всички континенти отбелязват за 19-и път международния Ден за безопасен интернет.
Днес 08.02.2022г. в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ учителите по ИТ, ЕПЛР в училището и членове към координационния съвет за справяне с тормоза и насилието проведоха дейности с учениците от начален и прогимназиален етап, с цел повишаване на информираността сред подрастващите за опасностите в интернет пространството.
Най-малките ни възпитаници се запознаха с историята за „Мишу и интернет бъркотията“, а така също и с някои семейни правила. Час по превенция на езика на омразата се проведе с учениците от прогимназиален етап. По време на екипната работа участниците изработиха колажи, в които представиха различни онлайн ситуации. Интересната игра, в която се включиха участниците напомни, че Интернет може да бъде полезно и забавно място, но е необходимо да бъдем внимателни, как и по какъв начин го използваме.
С помощта на SafeNet стигнахме до важни изводи и изведохме най-ценните съвети и правила за предпазване в интернет.