Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Безопасно в Интернет

На 6 февруари 2024г. отбелязахме Международния ден за безопасен интернет. Целта е да се привлече вниманието на децата към темата за безопасното и позитивно ползване на интернет. Глобалната мрежа е източник на информация и много забавления за нашите ученици. Необходимо е да ги предпазим от опасностите, които крие интернет пространството, от различните форми на кибертормоз, както и последиците, а също и различните начини за предпазване от насилствени действия срещу другите.
Интерактивни занимания на тема „Кибертормоза и влиянието му върху детето“ проведоха учителите г-жа Борислава Мингова, г-жа Ана Матерова и г-жа Мария Калинова – педагогически съветник с учениците от прогимназиален етап. В часовете по КМИТ учениците проведоха дискусии, интерактивни упражнения и игри. С голямо вълнение и интерес участваха в образователната игра Kahoot, специално подготвена от г-жа Мингова. Попълниха анкета за обратна връзка, в която споделиха своите впечатления и придобити знания по темата.
Шестокласниците от групата за ЦОУД работиха екипно по зададен казус, като анализираха и аргументираха решения за разрешаване на зададен проблем. Екипната работа между учениците спомогна всеки свободно да изрази мнението си. С голямо желание и ентусиазъм те решаваха кръстословица подготвена за целта от г-жа Матерова. Срещата премина и с игра на открито, чрез която участниците дадоха обратна информация за наученото през часа.
Най-малките ни възпитаници чуха историята за „Мишу и интернет бъркотията“, която бе представена от г-жа Вангелия Тодориева – ресурсен учител и г-жа Дафинка Николова – логопед. Първокласниците получиха и ценни съвети за интернет, а така също и няколко семейни правила, тъй като ученето чрез преживяване в реалната среда е по-ефективно и полезно, отколкото стоенето пред екрана. С помощта на SafeNet стигнахме до важни изводи и споделихме много общи истории, защото и малък, и голям може да стане жертва в този виртуален свят.