Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Дарение на книги

От днес нашата над 6 хилядна училищна библиотека има още 45 книги на български език и 198 книги на английски език. Щедрото дарение е от семейство Кръстилови, чиито три прекрасни дъщери са наши бивши ученици.
Към дарението си от книги те прибавиха и 16 броя образователни и занимателни игри за учениците, включени в групите за целодневна организация на учебния ден.
Сърдечно благодарим на семейство Кръстилови, от името на всички наши ученици и учители -любознателни читатели!