Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Ден на търпението

За поредна година в Първо ОУ отбелязахме Деня на търпението - 25 март, в който почитаме и светлия християнски празник Благовещение. Учениците от Училищния ученически съвет изработиха детелини, съдържащи мъдри мисли и послания за търпението – човешка добродетел, едно от важните качества, които всеки трябва да притежава. Учениците от Ученически съвет на Първо ОУ призовават към търпение - взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни взаимоотношения. Специален постер за търпението изработи седмокласничката Никол Хаджиева.
Урок за развитие на социално-емоционалните умения проведе педагогическият съветник на училището с учениците от групите за целодневна организация на учебния ден втори клас. По време на срещите второкласниците се включиха в няколко ролеви игри, чрез които разбраха защо е важно да се изслушваме. Те имаха възможност да сравнят как се чувстват в ситуации, в които са чути и в ситуации, в които са прекъсвани. Децата сами достигнаха до извода защо е важно да се слушаме активно и да бъдем търпеливи. Учениците довършиха изречението „Търпението е...“, чрез рисунка или мисъл, като проявиха изключителна активност и креативност.