Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Електронна книжка

С най-голямо удоволствие споделяме електронната книга, в която са поместени авторските текстове на нашите ученици от 3.г, 5.б и 5.в клас, участващи в занимания по интереси – „Литературен клуб“, по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по Програма „Образование”. Този впечатляващ проект е плод на месеци усилена работа, творчество и сътрудничество. Книгата е сборник от разкази, есета, съчинения, стихотворения и гатанки. Създаването на тази книга предостави на нашите ученици възможността да се почувстват като истински писатели и да видят плодовете на своя труд.
Пожелаваме на всички участници много успехи и вдъхновение и в бъдеще!