Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

График за събеседване - 20.09.2021

График за провеждане на събеседване с кандидати за длъжността „Учител в начален етап на основното образование, в група за целодневна организация на учебния ден“ – 20.09.2021г.

 Избран кандидат за длъжността "Учител в група за целодневна организация на учебния ден" г-жа Камелия Чаушева

Благодарим на кандидатите, които проявиха интерес и се явиха на събеседване в определените часове! Пожелаваме Ви успех и се надяваме в следващ момент да работим заедно!