Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Интегративен урок в 4в клас

На 16.01.2020 година в Първо ОУ се проведе интердисциплинарен урок упражнение по Човекът и обществото, Български език и литература, Изобразително изкуство, Информационни технологии в IVв клас. На урока присъстваха г-жа Анета Марянска - старши експерт начално образование, РУО Благоевград и учители от училищата в община Гоце Делчев. Под умелото ръководство на г-жа Москова, чрез поставени задачи, ролеви игри и екипна работа четвъртокласниците формираха знания за големите градове в Южна България, затвърдиха формираните пространствени умения за ориентиране по географска карта за местоположението им, осмислиха връзката история – символ – герб, и разбраха, че от родното място по-хубаво няма.