Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Национален форум на младите педагогически специалисти

На 12 ноември 2021 г. Гергана Вълчева – учител в група за целодневна организация на учебния ден участва  в  онлайн Национален форум на младите педагогически специалисти    „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“ с представяне на своя публикация по темата. Форумът е в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ - 2021, по Тематично направление  „Образователни изследвания и форуми“, Мярка II „Подкрепа на млади учители“. Организиран е от РУО Велико Търново и в него участва по един представител от всяка област в страната.

Предстои среща на младите педагози във Велико Търново, отложена във времето поради епидемичната обстановка.

Поздравления за представянето на г-жа Вълчева!