Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Областен конкурс "Ние, COVID-19 и Природата"

РУО Благоевград обявява Областен ученически конкурс на тема: „Ние, COVID-19 и Природата“

Конкурсът е насочен към ученици от всички училища в област Благоевград. Тематиката е свързана с повишаване на мотивацията на учениците чрез прилагане на компетентностния подход.

Регламент