Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Обучението на тема: Подобряване на ИКТ умения чрез използване на технологични инструменти

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е иновативно училище, което ще разпространява интерактивни компетентности в областта на ИКТ сред учителите и учениците. Знания, умения и добри практики ще демонстрират специалистите Людмила Дерменджиева, Невена Гушкова и Гергана Вълчева, взели участие в обучение, част от проект „Еразъм +“, КД1, „Ключови фактори за подобряване качеството на иновативното училище“. 
Обучението на тема: „Подобряване на ИКТ умения чрез използване на технологични инструменти“ с ръководител Марио Кордина, се проведе в Малта през месец октомври, в училище ETI – институт за обучение, филиал на международното училище ESE. Курсът даде възможност на участниците да усвоят знания за използване и приложение на софтуерни и онлайн инструменти в педагогическата практика, както и интегриране на технологиите в учебната среда. Общувайки в реална среда, участниците имаха възможност да подобрят компетентностите си по английски език. Обучението се извърши с помощта на практически и експериментални методи. Всичко това е в помощ на учителите за осмисляне и обогатяване методите на преподаване по отношение на технологиите в класната стая днес. 
Участниците се срещнаха с представители на Германия и Полша, което е добра предпоставка за изграждане на приятелство и бъдещо сътрудничество в областта на образованието.
Иновациите в процеса на образование, възпитание и социализация са ценни за Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти е съобразено с ключовите фактори за подобряване на качеството в областта на образованието – информационните технологии, като процес на укрепване капацитета на образователната система, както и ефективното владеене на английски език.