Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

ОРЕС по заповед на РЗИ

Уважаеми ученици и родители,
От 11 март до 24 март 2021 г. (вкл.) се преустановяват присъствените занятия за учениците от 5. до 7. клас на територията на област Благоевград.
Обучението ще се осъществява в платформата Teams. Ако имате нужда от устройство или техническа помощ, оставаме на разположение.