Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Дейност по проект Образование за утрешния ден

На 14.02.23 г. се проведе съвместно занятие на клуб „Робо свят“ към I ОУ „Св. Св Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, с клуб „IT мания“ към VIII СУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград, на тема: „Нетикет”. Дейността е в изпълнение на програмата, заложена по проект „Образование за утрешния ден“.
Съвместното занятие на двата клуба се осъществи в електронна среда – в платформата Microsoft Teams. Учениците от клуб „IT мания“, с ръководител Галина Владова, представиха възможностите за програмиране на роботите Bee Bot, Dash и Artie. Учениците от клуб „Робо свят“, с ръководител Борислава Мингова, представиха възможностите за програмиране на роботите Photon, Ozobot, Sphero BOLT Coding Robot и LEGO MINDSTORMS Education EV3.
Участниците от двата клуба създадоха презентационен материал със своите нетикети. Обсъдиха правилата, които знаят и спазват, грешките, които допускат, и постиженията, които постигат. На финала двата клуба си размениха проектите по темата.
Дейностите в занятието предизвикаха любопитството и желанието на участниците да развиват уменията си, да общуват със свои връстници със същите интереси, да споделят постиженията и трудностите, които срещат.
Учениците от двата клуба се разделиха с желание в края на учебната година се срещнат на живо, да обменят натупания опит и да споделят впечатленията си от изминалите занятия по проект ОУД. Така едно виртуално запознанство да се превърне в реално приятелство.
Гости на занятието бяха Людмила Дерменджиева – директор на I ОУ „Св. Св Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, Сергей Биров – директор на VIII СУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград, Рая Барбулска – зам.-директор на VIII СУ "Арсени Костенцев" и Славка Манова – старши експерт по математика и ИТ в Регионално управление на образованието, Благоевград.
Гостите бяха впечатлени от работата на двата клуба и им пожелаха бъдещи успехи в областта на ITтехнологиите.