Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Профилактика на болестите и промоция на здравето

В Първо основно училище ни гостуваха г-жа Бианка Равначка, г-жа Милка Данчова и г-жа Екатерина Амова от РЗИ Благоевград, отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето. Експертите проведоха часове посветени на вредата от употребата на алкохол, безопасност на движение, тютюнопушенето и толерантността. Г-жа Бианка Равначка - Началник на отдела, се срещна с момичетата от шестите и седмите класове в голямата зала на ЛРС „Сокол“, гр. Гоце Делчев -те разговаряха за половото съзряване и здраве. Любопитните ученици, които подходиха с внимание към темите, направиха голямо впечатление на професионалистите от РЗИ. Най-дейни, обаче, се оказаха третокласниците. Те оцветяваха, разказваха, споделяха и работеха върху себе си за по-толерантно отношение и грижа един към друг.
Екипът на училището изразяваме искрена благодарност на Д-р Калоян Калоянов, директор на РЗИ – Благоевград, че успя да откликнете на нашата молба-покана за съвместните часове. Надяваме се и на бъдещи полезни инициативи!