Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Слънчева система

Още от древни времена човечеството се интересува от загадъчния свят на звездите. Един от най-известните мислители на древността, гръцкият философ Сократ, дори заявява: "Човекът трябва да се издигне над Земята - до върха на атмосферата и отвъд нея - защото само така той ще разбере напълно света, в който живее."

Днес учениците от 4. а клас показаха своите знания и умения на тема „Слънчева система“ в интердисциплинарен урок, умело ръководен от г-жа Антоанета Киневирска г-жа Мая  Малтъзова и г-жа Борислава Мингова.