Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Стипендии

Изключително талантливите ни седмокласнички Никол Хаджиева и Теодора Димитрова получиха еднократни стипендии от по 195 лв. за високи постижения в областта на информационните технологии. Средствата са по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Стипендиите по проекта се дават на ученици, спечелили призови места в олимпиади, състезание и конкурси, включени в календара на МОН.
Поздравления, мили момичета! Продължавайте да бъдете все така целеустремени и креативни!