Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

XIII Научно-практически форум

От 17 до 19 август 2022 година в  Културен център "Морско казино"  - град Бургас се проведе XIII Научно-практически форум с международно участие „Иновации в обучението и познавателното развитие“. Участието на  учители от Първо ОУ вече стана традиция. Четиринадесет педагогически специалисти описаха и представиха своите добри педагогически практики, реализирани през учебната 2021/2022 година.

Целта на форума е преподаватели, учители и директори от всички нива на образователната система да обсъдят най-новите и модерни тенденции в процеса на обучение, възпитание и социализация на децата и учениците. Освен представяне на докладите и личните запознанства на иновативни учители от България и Европа, продукт на форума е списание „Образование и технологии“.

От 2017 година списанието е реферирано в CROSSREF. Има ISSN номера за издаване на хартиен носител и онлайн: ISSN 1314-1791 (Print), ISSN 1314-1791 (Online). Издават се два броя годишно. В първия брой се публикуват научни статии, анализи, доклади и научни съобщения. Във втория брой се публикуват добри педагогически практики, описание на проектен опит и други, тясно свързани с практиката на учителя анализи и изводи. В електронен вариант списанието е на адрес: http://www.edutechjournal.org/, където предстои публикуването на разработките.