Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

КОО "Чужди езици" - преподаватели

 • itemprop=
  Надка Костадинова Динева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Английска филология
  Длъжност: Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап - английски език
 • itemprop=
  Елена Атанасова Карпатова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика с английски език
  Длъжност: Старши учител по английски език в начален етап
 • itemprop=
  Дафинка Атанасова Попова
  Образование: Висше - бакалавър
  Специалност: Приложна лингвистика - английски и гръцки език
  Длъжност: Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап - английски език