Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Учители в групи за целодневна организация

 • itemprop=
  Янка Любенова Терзиева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Мария Икономова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Елвира Руменова Караманова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Миглена Руменова Буцева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Илия Крумов Динев
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Янка Александрова Лазарова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Химия
  Длъжност: Старши учител в прогимназиален етап на основното образование
 • itemprop=
  Гергана Вълчева
  Образование: Висше-магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Петрана Пицева
  Образование: Висше-магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика с ИТ
  Длъжност: Старши учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Елена Банева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Нина Костадинова Павлевичина
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Христина Костадинова Кишева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Сузана Тодорова Адамова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Костадинка Петрова Касапова
  Образование: Висше - бакалавър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Ана Иванова Матерова
  Образование: Висше - бакалавър
  Специалност: Математика и информатика
  Длъжност: Учител в прогимназиален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Мирослава Шамова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител в начален етап в група за целодневна организация
 • itemprop=
  Димитър Джалов
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител в начален етап в група за целодневна организация