Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Учители в начален етап на основното образование

 • itemprop=
  Мария Лазарова Дарева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: ачална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Мария Николова Менова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Силва Стоянова Тричкова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Лина Костадинова Петкова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Стойна Димитрова Москова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика; Английски език
  Длъжност: Учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Теодора Славеева Петрова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Антония Николова Григорова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Лина Иванова Панделиева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Алтънка Димитрова Сотирова - Давидова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Величка Георгиева Чевгънова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Невена Ангелова Гушкова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: ПНУП и Логопедия
  Длъжност: Учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Веселка Сърбакова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика, Българска филология
  Длъжност: Учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Марияна Рускова
  Образование: Висше-магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование
 • itemprop=
  Антоанета Киневирска
  Образование: Висше-магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Старши учител в начален етап на основното образование